Organitzadors / Organizadors

José Enrique Gargallo i equip del projecte ParemioRom (Paremiología romance: refranes meteorológicos y territorio)
Departament de Filologia Romànica de la Universitat de Barcelona

Amb la col·laboració del Centro Aragonés de Barcelona (CAB):
http://www.centroaragonesdebarcelona.org/centro/

i de la seva colla de charradors O Corrinche:
http://ocorrinche.blogspot.com.es/

 

José Enrique Gargallo
President del comité organitzador

Pau Arbués
Secretari del comité organitzador

contacte: aragonesgue@centroaragones.org

 

José Enrique Gargallo y equipo d’o proyeuto ParemioRom (Paremiología romance: refranes meteorológicos y territorio)
Departamento de Filolochía Romanica d’a Unibersidá de Barzelona

Con a colaborazión d’o Zentro Aragonés de Barzelona (CAB):
http://www.centroaragonesdebarcelona.org/centro/

y d'a suya colla de charradors O Corrinche:
http://ocorrinche.blogspot.com.es/

 

José Enrique Gargallo
President del comité organitzador

Pau Arbués
Secretari del comité organitzador

contauto: aragonesgue@centroaragones.org