Refraneiro galego e outros materiais de tradición oral [núm. 5 de Cadernos de Fraseoloxía Galega]
Author: 
VÁZQUEZ SACO, Francisco
Editorial: 
Xunta de Galicia / Consellería de Educación e Ordenación Universitaria / Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades
Place of edition: 
Santiago de Compostela
Publication date: 
2003
Proverbs
Displaying 161 - 180 of 202 (page 9 of 11)
Proverb In sourcesort descending
Si en xulio non vén treboada, haberá mala anada Page:
141
Proverb number:
3288
Volume:
5
Primeiro de agosto chuvioso, castaño vermoso Page:
146
Proverb number:
3419
Volume:
5
En setembre non hai vello que non tembre Page:
147
Proverb number:
3446
Volume:
5
Témporas de setembre molladas, ano de fame Page:
147
Proverb number:
3466
Volume:
5
En octubre non molesta o lume Page:
148
Proverb number:
3482
Volume:
5
Poden deixar recordos espantosos outonos que comenzan tormentosos Page:
149
Proverb number:
3506
Volume:
5
Pró arbolado é boa sorte que veña por octubre frío forte Page:
149
Proverb number:
3507
Volume:
5
Desde o vinte en adiante o inverno xa é constante Page:
149
Proverb number:
3518
Volume:
5
A chuvia mellor do ano vén o doce sin engano Page:
150
Proverb number:
3542
Volume:
5
Bo ano, Nadal soleado Page:
150
Proverb number:
3544
Volume:
5
Friaxe no Nadal, no[n] fai mal Page:
151
Proverb number:
3560
Volume:
5
Nadal aterecido, xaneiro garrido Page:
151
Proverb number:
3561
Volume:
5
Nadal quente, en xaneiro enchente Page:
152
Proverb number:
3566
Volume:
5
A chover, a chover, millor na malla que na vendimia Page:
152
Proverb number:
3583
Volume:
5
A lúa que quixo entrar xeando, medrou mollando Page:
153
Proverb number:
3590
Volume:
5
Aire caldelao tres días toca en vao Page:
153
Proverb number:
3597
Volume:
5
Aire de Calde non traballa en balde Page:
153
Proverb number:
3598
Volume:
5
Aire de Neira, auga á carreira Page:
153
Proverb number:
3602
Volume:
5
Aire de Portugal, vellas ó xestal Page:
153
Proverb number:
3604
Volume:
5
Aire peroxao, nin auga nin vrao Page:
153
Proverb number:
3613
Volume:
5

Pages