Març, marçot, | no m'has pogut matar | cap ovella ni ovellot, | sinó una pelada | que mal llop l'hagués calada
Language or variety: 
Literal translation: 

Marzo, marzote, | no me has muerto [matado] ninguna oveja ni ovejote, | sino una pelada | que mal lobo la hubiese calado [pillado]

Gloss: 

Una vella (o un pastor o un pagès) expressa la seva satisfacció perquè hagi passat el mes de març sense fer molta destrossa [...] (Sanchis, 1951: 69)

Comments: 

Localizado por Sanchis (1951: 69) en la comarca catalana del Alto Ampurdán. Que la forma ovellot se utiliza aquí ad hoc para facilitar la rima, nos lo confirma el hecho de que el DCVB escriba "que apareix en aquella fórmula rimada referent al mes de març: «Març marçot, | no m'has mort | cap ovella ni ovellot...»" (s. v. ovellot).

Categorization
Geolocation

Click on the marks to view detailed information about each location

Geographic locations:
Displaying 1 - 1 of 1 (page 1 of 1)
Sources
Displaying 1 - 2 of 2 (page 1 of 1)
Author Title Edition In source
ALCOVER, Antoni M. / Francesc de B. MOLL Diccionari català-valencià-balear [10 vols.] [también consultable en línea: http://dcvb.iecat.net/] Editorial:
Moll
Place of edition:
Palma de Mallorca
Publication date:
1930-1962
Page:
85
Sub voce:
ovellot
Volume:
VIII
SANCHIS GUARNER, Manuel Calendari de refranys Editorial:
Barcino
Place of edition:
Barcelona
Publication date:
1951
Page:
69
Proverb number:
1e