Programa

III Col·loqui
MIRADES DE LA CIÈNCIA SOBRE EL TEMPS
EL CICLE DE LA VIDA

Sala de professors de la Facultat de Filologia de la UB
19 i 20 de maig de 2016

 

Programa

 

Dijous, 19 de maig

10:00 h.
Inauguració oficial
Ponència d'Alfonso Alegre Heitzmann
La palabra del bosque

11:00 h.
Pausa amb cafè

11:30 h.
Meritxell Blasco: Els jueus i el cicle de la vida
Jordi Caixàs: Vides diverses en la ficció literària

16:00 h.
Trinitat Cambras: Els ritmes circadiaris al llarg de la vida
Francesc Colom: Canvia la nostra forma d'emmalaltir amb el pas dels anys?

17:45 h.
Pausa amb cafè

18:15 h.
Roberto Florido Llinàs: Biologia matemàtica: modelant vida i natura
Joan Fonollosa: La necessitat de la mort: el paper de vells i joves en l’evolució humana
Joan Fontana: «Descansa en pau si a bodes et conviden». Mort i miracles d'un pastor romanès

 

Divendres, 20 de maig

9:30 h.
Carme Junyent: Els cicles de la vida de les llengües
Daniel López del Rincón: Arte y vida en el arte contemporáneo. Del arte de la tierra al bioarte

11:00 h.
Pausa amb cafè

11:30 h.
Javier Martín Vide: Bioclimatología humana. La termorregulación en tiempo frío y en tiempo cálido
Gerard Martínez Criado i Joaquim Arnau Querol: El cicle de la vida en els éssers humans. Un enfocament biopsicosocial

16:00 h.
Josefina Roma: Des d'abans del bressol fins més enllà de la tomba. La mirada de l'antropologia en la vida dels altres
Manuel Salvador Tarrasón: La vida vista desde dentro. ¿Pronóstico cierto o equívoco?
Joan Vallès, Ugo D’Ambrosio, Teresa Garnatje, Airy Gras, Montse Parada: Del bressol al taüt: etnobotànica del cicle de la vida a les terres catalanes

18:15 h.
Pausa amb cafè

 

Cloenda al Paranimf de la UB

18:45 h.
Ponència de clausura a càrrec de Joan Veny (membre de l'Institut d'Estudis Catalans): En dir era, ja hem batut

Actuació de la Coral Súnion i acte de cloenda