Organitzadors

III Col·loqui
MIRADES DE LA CIÈNCIA SOBRE EL TEMPS
EL CICLE DE LA VIDA

Sala de Professors de la Facultat de Filologia de la UB
19 i 20 de maig de 2016

 

Organitzador: José Enrique Gargallo.
Amb la col·laboració de Maria-Reina Bastardas, Joan Fontana i Antonio Torres.