Monogràfics

Cursos monogràfics

El Màster Barcelona Europa: Literatura i Història Comparada dels Intel·lectuals, gràcies a la seva estructura modular, ofereix formació en diversos nivells:

 • Màster
 • Postgrau
 • Cursos Monogràfics (Cursos Superiors Universitaris / Mòduls / Cursos d'Extensió Universitària)

Els Cursos Monogràfics constitueixen una oferta acadèmica independent. Poden cursar-se sense necessitat de comprometre's a matricular la totalitat del Postgrau del qual formen part, ni el Màster complet. D'aquesta manera, s'obre la possibilitat de cursar els Mòduls que formen els Postgraus de manera independent, segons els interessos, necessitats i calendaris de cada estudiant. Gràcies al reconeixement de crèdits ECTS, es poden anar acumulant cursos fins obtenir els crèdits necessaris per obtenir el Títol de Postgrau o de Màster, aconseguint certificacions parcials per cada curs monogràfic. A més a més, aquests cursos poden ser reconeguts en altres Màsters, i també en estudis de Grau.

Això permet una estructura oberta, en què aquelles persones, de l'ambit universitari o no, que potser no voldrien fer un Postgrau sencer, però sí un o més cursos puntuals, tenen a la seva disposició una proposta formativa adequada a les seves necessitats.

De manera permanent, s'oferiran cada any els Monogràfics:

La literatura Comparada i Catalunya

Ciutats per a pensar Europa

Cada trimestre es plantejarà, si s'escau, l'oferta complementària de cursos extraoridinaris, que serà anunciada en aquesta pàgina.

Per tal d'inscriure's als Mòduls dels Postgraus de manera independent --com a Cursos monogràfics-- cal enviar un e-mail al Director de Màster (lceie@ub.edu), indicant els Mòduls Monogràfics que es volen seguir.

 

Perspectives Comparatistes. La Literatura Comparada a Catalunya.
Objectius: 

Matrícula oberta

 

Presentació de la recepció i desenvolupament, des de la perspectiva catalana, de les propostes de la Literatura comparada; revisió dels precedents del comparatisme a Catalunya, les aportacions dels primers comparatistes explícitament acadèmics, i revisió del paper de la Literatura Comparada en la crítica i en la història literària en el nostre àmbit. 

S’analitzarà el paper de les traduccions en la constitució d'una tradició cultural, i el lloc de la traducció i de la comparatística implícita en l’activitat dels principals escriptors i crítics catalans. A la llum d’aquestes i d’altres aspectes, s’establirà una comparació amb contextos culturals semblants al català, o que poden ajudar a clarificar la seva posició en un marc europeu caracteritzat per la complexitat de les nocions de centre i perifèria.

 

Continguts:

 • Història de la literatura a Catalunya.
 • La literatura comparada a Catalunya: recepció, propostes i debats. 
 • Història intel·lectual dels estudis literaris.
 • Traducció i camp literari a Catalunya.
 • Traducció i literatura comparada.
 • L’Europa de les traduccions.
 • Processos d’interliterarietat.
 • Comparació del cas català amb d’altres casos anàlegs o semblants a Europa.

El curs s'articula a partir de dues activitats complementàries:

V Simposi La literatura Comparada a Catalunya: Comparatistes sense comparatisme.

Tutories amb el Director del Curs.

 


Calendar i horari

7 -9 dbril de 2021

El curs es desenvoluparà en horari de matí, de 10 a 14 hores, en format de conferències. Posteriorment, es desenvoluparà el programa de tutories personalitzades.

Capitals Culturals Europees. Ciutats per a pensar Europa.
Objectius: 

Nota Important:

amb motiu dels problemes de Salut Pública

Aquest Monogràfic no s'impartirà el curs 2020-2021

 

 

Resulta força evident que ciutats com ara Londres, Berlín o París han estat —o són— capitals gairebé indiscutibles d’Europa, en algun moment, i per raons molt clares. Però la idea d’Europa no s’escriu només des dels grans centres de poder econòmic o polític, sinó que es troba en totes i cadascuna de les seves geografies culturals. Quan aquestes geografies es perceben des de la perspectiva de la literatura, emergeix un altre mapa d’Europa en què hi ha ciutats on la literatura hi ha fet una contribució insubstituïble. Aquest curs vol documentar i reflexionar sobre el paper de ciutats que, des de situacions de complexitat de vegades semblant, però sovint molt més marcada, que la de Barcelona, aporten un llegat de preguntes sobre Europa que convé tenir present per pensar també la nostra ciutat, en tant que ciutat amb una clara vocació europeista.

Aquesta edició del Curs Ciutats per a pensar Europa reflexionarà sobre la relació entre literatura, ciutat i idea d’Europa a partir de vuit casos concrets: Weimar, Lviv, Cracòvia, Lisboa, Belgrad, Sarajevo, Sant Petersburg, i Barcelona.

En anteriors edicions, s'ha reflexionat també sobre Trieste, Brussel·les, i en pròximes edicions s'ampliarà el crpus de ciutats.

Lloc d'impartició: Muhba-Vil·la Joana

Calendari: Divendres de 17 a 20 hores.

Consulteu programa i calendari detallats.


Inscripció Tancada


Seminaris: 
Trieste
Conferència inaugural
Història comparada de les ciutats: perspectiva des de Barcelona
Antoni Martí Monterde (UB) / Maria Patricio Mulero (Université Paris VIII)
Weimar
Teresa Rosell
Crakòvia
Àlex Matas
Lviv
Àlex Matas
Lisboa
Bernat Padró
Sarajevo i Belgrad
Borja Bagunyà
Sant Petersburg
Tomàs Meinhardt