Presentació

El Màster Barcelona-Europa

El Màster Barcelona-Europa: Literatura i Història Comparada dels Intel·lectuals ofereix formació de Postgrau sobre la història literària i intel·lectual de la ciutat de Barcelona en el marc d’una reflexió sobre el lloc de Catalunya a Europa des del segle XIX fins el darrer quart del segle XX. L’eix conceptual d’aquests estudis és la figura de l’intel·lectual, la seva definició literària, històrica i política, i la seva importància en la constitució de l’espai públic. S’estudiaran els principals esdeveniments de la relació entre el camp literari i el camp intel·lectual a Barcelona, inscrita en els successius fets històrics i culturals de Catalunya, i la formació a través del debat literari d’un europeisme cultural en el qual Barcelona, com a capital d’un gran projecte modern, ha jugat un paper importantíssim, tant en el pla nacional com en l’internacional.

L’objectiu d’aquests estudis és formar un conjunt de professionals de la gestió cultural, del món de l'ensenyament, del camp acadèmic, del sector editorial, del periodisme i de la crítica cultural que incorporin una sòlida preparació en els fets més assenyalats d’aquesta Història intel·lectual de Barcelona i de l’europeisme cultural i literari a Catalunya, formar professionals que comprenguin la importància i continuïtat d’aquests fets en la societat actual, que siguin capaços de sustentar la seva reflexió sobre l’Europa actual, i sobre la Barcelona dels nostres dies, en una tradició cultural i intel·lectual sòlida, múltiple, articulada entre la cultura pròpia i la internacional, i que vinculin aquests coneixements amb el pensament crític i la reflexió ciutadana.

El Màster està format per dos Postgraus que poden cursar-se de manera independent:

  • Història intel·lectual de Barcelona
  • Història de l'europeisme cultural a Catalunya

Un cop cursats els dos Postgraus el programa culmina amb la redacció d'un treball de Final de Màster.

  • Per presentar el Treball de Final de Màster (TFM), cal haver superat ja els dos postgraus que formen la part docent del Màster. Pot matricular-se alhora que els darrers mòduls que restin de la part docent, i finalitzar-lo de manera simultània als cursos, però és recomanable reservar, si més no un semestre sense cursos, per a la seva elaboració.
  • El Treball de Final de Màster és la culminació dels estudis del Màster; per tant, ha de reflectir la formació rebuda durant el programa i la capacitat per a la investigació assolida per l’estudiant en el marc dels continguts estudiats. Encara que el Màster Barcelona-Europa no sigui un Màster amb orientació de Recerca, es vol aconseguir que els estudiants puguin considerar aquest TFM com una introducció a la recerca avançada en Humanitats, de manera que, en el futur, pugui ser la base d’una possible Tesi de Doctorat.

A qui s'adrecen aquests estudis?

Perfils recomanats d'accès

Graduats o llicenciats de l'àmbit de les humanitats i les ciències socials, principalment formats en els camps específics de la la literatura i la història: Estudis Literaris, Teoria de la Literatura i Literatura Comparada, Història, Llengües i Literatures Modernes, Filologia Catalana, Filologia Hispànica, Humanitats, Filosofia, Sociologia, Història de l'Art, Periodisme, Comunicació i Indústries Culturals, Comunicació Audiovisual.

Estudiants de Grau que es trobin en el seu últim any de Grau i vulguin començar la seva formació de postgrau; o que vulguin cursar una part d'aquesta proposta formativa (Cursos monogràfics) i sol·licitar el seu reconeixement com a crèdits optatius en el seu expedient de Grau.

Estudiants de Màster que vulguin cursar una part d'aquesta proposta formativa (Cursos monogràfics) i sol·licitar al seu programa de Màster el reconeixement de crèdits.

Orientació professional

La formació que s´hi imparteix resulta òptima per aconseguir un millor desenvolupament professional en els següents àmbits:

Orientació docent

Formació continuada per a la docència i investigació universitària.
Formació continuada para el docència en ensenyament secundari.

Orientació institucional

Gestió i programació cultural.
Comunicació cultural de caràcter institucional.
Comissariat d’exposicions.
Organització d’activitats culturals.

Orientació a la Societat de la Informació i del Coneixement

Periodisme cultural en la premsa i d’altres mitjans de comunicació.
Creació i desenvolupament de continguts en suports digitals.
Documentació.

Orientació editorial

Projecte i gestió editorial.
Direcció editorial.
Edició: assessorament i desenvolupament.
Agent literari.