Organigrama Acadèmic

Director del Màster

Antoni Martí Monterde
antonimartimonterde@ub.edu
telèfon: 934 03 70 46

Subdirectora del Màster

Teresa Rosell Nicolás
teresarosell@ub.edu
telèfon: 934 035 667

Coordinadors

Àlex Matas Pons (Postgrau 1)
Teresa Rosell Nicolás (Postgrau 2)
Bernat Padró Nieto (Mòdul de Treball de Final de Màster)

Comissió acadèmica

Dr. Antoni Martí Monterde, Dr. Enric Sullà Àlvarez, Dr.Àlex Matas Pons
Dra. Teresa Rosell Nicolás, Dr. Bernat Padró Nieto.

Representant del MUHBA

Dr. Joan Roca (Director del MUHBA)