Esteu aquí

Què és el SLIMM?

El Seminari de Literatura i Cultura de l'Edat Mitjana i l'Edat Moderna (SLIMM) és un fòrum universitari de debat sobre la recerca en curs a propòsit dels textos d’àrea catalana produïts entre els segles XIII i XVIII i del context literari i cultural medieval, renaixentista, barroc i il·lustrat. Integren el SLIMM un grup de professors de literatura medieval i moderna de la UB i d’altres universitats catalanes, membres dels projectes d’investigació, doctors  i estudiants de tercer cicle vinculats als àmbits temàtics del seminari. D’ençà de la seva fundació el SLIMM ha convidat investigadors consolidats o en formació, d’universitats de l’àmbit català i  de procedència internacional.

Els temes d’interès del SLIMM són molt diversos, però giren sempre al voltant de la fixació i la interpretació dels textos literaris medievals i moderns. S’hi han discutit qüestions d’ecdòtica, història de la lectura, idees literàries, gèneres, estils i etiquetes estètiques, història de la llengua, ciència, art i història política i social i s’hi han aportat nous documents arxivístics sobre escriptors i nous manuscrits i impresos de textos literaris catalans. 

Els ponents del SLIMM han exposat en català, castellà, francès o italià treballs de recerca personals acabast de publicar, en curs de publicació o en un estadi molt avançat d’elaboració, davant d’un grup d’entre deu i quaranta persones disposades al debat. El comentari constructiu, la pregunta socràtica i la glossa erudita han predominat sempre per damunt de la controvèrsia gratuïta, la polèmica i la provocació. La majoria de les tesis doctorals sobre temes de l’àrea del SLIMM llegides a les universitats catalanes d’ençà de 1990 hi han estat discutides. El SLIMM també ha acollit presentacions de llibres dels seus membres i, sobretot als orígens, sessions de treball col·lectives, i ha primat les discussions sobre metodologia. 

D’ençà del curs 2001-2002 el SLIMM difon dues llistes tancades de programació al més de setembre i al mes de gener, que corresponen al seus dos quadrimestres anuals (octubre-gener i febrer-maig). Les reunions, entre quatre i set cada semestre, se celebren, generalment en dimarts, entre dos quarts de vuit i les nou del vespre, a la Sala de Professors de l’Edifici Carner o a la Sala de Juntes de l’Edifici Històric de la Universitat de Barcelona, segons la disponibilitat. 

Des del 5 de novembre de 2020 i  fins al 16 de gener de 2024 el SLIMM ha adoptat el format digital a través de les plataformes ad hoc de la UB.