Esteu aquí

Publicacions

El SLIMM no gestiona cap línia de publicacions amb segell propi, però ha tingut un paper important en la producció d’alguns articles i llibres que figuren als curricula dels seus assistents. A la secció de Notícies i a la d'Enllaços es poden recuperar les realitzacions més destacades de la recerca duta a terme pels investigadors implicats en el SLIMM en forma de notícies bibliogràfiques i de connexions amb pàgines web i bases de dades.

Els següents volums miscel·lanis recullen materials que, en en part, han estat discutits al SLIMM o han estat ser escrits per membres del SLIMM

Intel·lectuals i Escriptors a la Baixa Edat Mitjana, ed. Lola Badia i Albert Soler, Barcelona: Curial Edicions Catalanes - Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1994 (Textos i Estudis de Cultura Catalana, 36).

Literatura i Cultura a la Corona d'Aragó (s. XIII-XV), ed. Lola Badia, Miriam Cabré i Sadurní Martí, Barcelona: Curial Edicions Catalanes - Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2002 (Textos i Estudis de Cultura Catalana, 85).

Translatar i Transferir. La transmissió dels textos i el saber (1200-1500), ed. Anna Alberni, Lola Badia i Lluís Cabré. Santa Coloma de Queralt: Obrador Edèndum - Publicacions de la Universiat de Tarragona, 2010. 

El saber i les lletres a l'època de Llull i Eiximenis. Estudis Icrea sobre vernacularització, ed. Anna Alberni, Lola Badia, Lluís Cifuentes i Alexander Fidora, Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2012 (Textos i Estudis de Cultura Catalana, 170).

Història de la Literatura Catalana, dirigida per Àlex Broch. Literatura Medieval, 4 vols., Barcelona: Enciclopèdia Catalana-Editorial Barcino-Ajuntament de Barcelona, 2013-2016. Els tres primers volums, "Literarura medieval", dirigits per Lola Badia. El volum 4, "Renaixement, Barroc, Il·lustració", dirigit per Josep Solervicens.