You are here

Publications

SLIMM does not have its own exclusive name to publish under, but it had a role in the production of some articles and books appearing in the CVs of its participants. The bibliographical collections and the miscellaneous volumes of the following list are the work of SLIMM members.

The following volumes gather materials that have been partially discussed in SLIMM seances or wrtitten by SLIMM members

Intel·lectuals i Escriptors a la Baixa Edat Mitjana, ed. Lola Badia i Albert Soler, Barcelona: Curial Edicions Catalanes - Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1994 (Textos i Estudis de Cultura Catalana, 36).

Literatura i Cultura a la Corona d'Aragó (s. XIII-XV), ed. Lola Badia, Miriam Cabré i Sadurní Martí, Barcelona: Curial Edicions Catalanes - Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2002 (Textos i Estudis de Cultura Catalana, 85).

Translatar i Transferir. La transmissió dels textos i el saber (1200-1500), ed. Anna Alberni, Lola Badia i Lluís Cabré. Santa Coloma de Queralt: Obrador Edèndum - Publicacions de la Universiat de Tarragona, 2010. 

El saber i les lletres a l'època de Llull i Eiximenis. Estudis Icrea sobre vernacularització, ed. Anna Alberni, Lola Badia, Lluís Cifuentes i Alexander Fidora, Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2012 (Textos i Estudis de Cultura Catalana, 170).

Història de la Literatura Catalanadirigida per Àlex Broch. Literatura Medieval, 3 vols., dirigida per Lola Badia, Barcelona: Enciclopèdia Catalana-Editorial Barcino-Ajuntament de Barcelona, 2013-2015.