Esteu aquí

Suport institucional

La Facultat de Filologia i Comunicació de la Universitat de Barcelona assegura el suport informàtic per a la realització del Seminari. Abans que fos telemàtic, proporcionava els espais físics per a les reunions. El Departament de Filologia Catalana i Lingüística General hi posa els recursos de funcionament. El SLIMM mai no ha tingut un pressupost específic, tot i que en algunes ocasions s'ha beneficiat del finançament obtingut a través dels Projectes de Recerca del ministeri espanyol, de diversos Grups de Recerca Consolidats de l'AGAUR de la Generalitat de Catalunya i, d'ençà de la incorporació d'Anna Alberni a la gestió, de fons procedents de l'European Research Council (ERC). En gran mesura, però, el SLIMM s’ha nodrit de la bona disposició dels seus convidats. Les reunions del SLIMM són també un punt de trobada per a la comunicació i la discussió de continguts entre els equips de recerca implicats.

 

Projectes d’investigació d’àrea medieval implicats en el SLIMM

 

Ministeri  (MICINN) Últim tancat 30-6-2022

PGC2018-095417-B-C6 Narpan II. Digital Corpus of Medieval and Renaissance CatalanTexts (2019-2021). 

Subprojecte 1 UB: Narpan II. Ramon Llulls Editions, Annotations and IT Resources (Llull DB, DTCA, Manicula) Membres: Lola Badia (IP), Albert Soler, Joan Santanach, Josep Maria Ruiz Simon, Maribel Ripoll. Becaris: Arnau Vives. Alba Romanyà.

Subprojecte 2 UB: Narpan II. Vernacular Science in the Medieval and Early Modern Mediterranean West (VerMed) Membres: Lluís Cifuentes (IP), Carmel Ferragud, Fernando Serrano Meritxell Blasco, Anna Gudayol i Torelló. Becària: Glòria Ribugent. 

 
Anteriors

DGYCIT PB-0662, (1992) 1993-1995 UB. «Edición y anotación de textos catalanes medievales I». Pressupost 3.500.000 ptes.
Membres: L. Badia (IP), A. Soler, X. Renedo, J. Pujol. Becaris: M. Toldrà, P. Olivella, G. Navarro, M. Lluch.

DGYCIT PB-0894, (1994) 1995-1998 UB/UdG. «Edición y anotación de textos catalanes medievales II». Pressupost: 5.800.000 ptes. 
Membres: L. Badia (IP), A. Soler, J. Moran, J. M. Ruiz Simon, J. Pujol, J. Turró M. Becaris: Lluch, F. Gómez, A. Alberni.

DGES PB-0653, (1997) 1998-2001 UdG.  «Ramon Llull y el trasfondo cultural de las antiguas letras catalanas I». Pressupost: 6.400.000 ptes. 
Membres: L.Badia (IP), A.Soler, J. M. Ruiz Simon, J. Pujol, J. Turró, I. Grifoll, L. Lucero. Becaris: J. Santanach, O. Turroja, F. J. Rodríguez, E. Bassegoda. Associated resercher: M. Cabré.

DGES BFF-1200, (2001) 2001-2004 UdG/UB «Ramon Llull y el trasfondo cultural de las antiguas letras catalanas II». Pressupost: 5.800.000 ptes. (34.858,70 €)
Membres: L.Badia (IP), A. Bonner, A.Soler, J. M.Ruiz Simon, J.Pujol, J. Turró, I. Grifoll. Becaris: F.J. Rodríguez, E. Bassegoda. Associated resercher:Contractada: M. Cabré.

CODITECAM I HUM2005-07480-C03 «Corpus Digital de Textos Catalans Medievals» (2005-2008)
Coditecam Llull – Universitat de Barcelona HUM2005-07480-C03-01Presupost: 65.000€ (L. Badia)
Coditecam Cançoners i Eiximenis – Universitat de Girona HUM2005-07480-C03-02Pressupost: 25.000€ (M. Cabré)
Coditecam Traduccions – Universitat Autònoma de Barcelona HUM2005-07480-C03-03. Pressupost: 20.000€ (J. Pujol)

CODITECAM II FFI2008-05556-C03​ «Corpus Digital de Textos Catalans Medievals» II (2009-2011)
Coditecam Llull – Universitat de Barcelona FFI2008-05556-C03-01/FILO. Pressupost: 80.000 € (L. Badia)
Coditecam Cançoners i Eiximenis – Universitat de Girona FFI2008-05556-C03-03/FILO. Pressupost:  60.000€ (J. Torró)
Coditecam Traduccions – Universitat Autònoma de Barcelona FFI2008-05556-C03-02/FILOPressupost: 25.000€ (L. Pujol)

CODITECAM III FFI 2011 27844-C03​ «Corpus Digital de Textos Catalans Medievals» III (20011-2014)
Coditecam II UB (Corpus Digital de Textos Catalanes Medievales): Llull i DTCA  FFI 2011 27844-C03-01 (L. Badia). Pressupost: 39.000 euros
Coditecam II UdG (Corpus Digital de Textos Catalanes Medievales) Cançoners i Eiximenis FFI 2011 27844-C03-02 (Sadurní Martí). Pressupost: 34.000 euros
Coditecam II UAB (Corpus Digital de Textos Catalanes Medievales) Translat FFI 2011 27844-C03-03 (Josep Pujol). Pressupost: 34.000 euros 
 
Narpan 1  FFI 2014-53050-C5​ «Corpus Digital de Textos Catalans Medievals i Renaixentistes» (2015-2018)
Corpus digital de Arnau de Vilanova: filosofia y ciencia en la Corona de Aragon (siglos XIII-XIV) FFI2014-53050-C5-2-P UAB (Sebastià Giralt). Pressupost: 20.000 €
Traduccion al catalán y cultura latina en la Corona de Aragón (1380-1530) FFI2014-53050-C5-4-P UAB (Lluís Cabré). Pressupost: 25.000 €   
Corpus Digital de Textos Catalanes Medievales y Renacentistas: Ramon Llull FFI 2014-53050-C5-1-P  UB (L. Badia). Pressupost:  50.000€   
Ciencia vernácula en la Corona de Aragón y en su contexto románico (siglos XIII-XVI) FFI2014-53050-C5-3-P  UB ( Lluís Cifuentes ). Pressupost:  26.000 €
Mecenazgo y creacion literaria en la corte catalano-aragonesa (s. XIII-XV) FFI2014-53050-C5-5-P  UdG (Sadurní Martí). Pressupost:  55.000 €
 
FFI2009-10065  «La poesía francesa en las cortes de la Corona de Aragón: verso y formas de transmisión» (2010-2013)
UdG/UB/Université de Toulouse – Le Mirail, Università degli Studi di Pavia (A. Alberni). Pressupost: 12.000 €
Membres:: A. Alberni (IP), D. Billy, C. Lagomarsini, M. S. Lannutti, D. Maniega, S. Ventura, Y. Plumley.
 
FFI2014-54844-P «La poesía francesa en las cortes de la Corona de Aragón: recepción y circulación» ( 2015-2017)
UB/University of Exeter/Università deli Studi di Pavia (A. Alberni). Pressupost: 23.000 €
Membres:: A. Alberni (IP), C. Lagomarsini, M. S. Lannutti, D. Maniega, S. Ventura, Y. Plumley.
 

Generalitat AGAUR

Vigent

SGR  00777 (2021-2024) Universitat de Girona Grup de Cultura i Literatura a la Baixa Edat Mitjana. Pressupost: 60.000 euros
Membres: Miriam Cabré (IP)
 
Anteriors

SGR 1997 00239 (1998-1999)  Grup de Cultura i Literatura a la Baixa Edat Mitjana. Pressupost:  2.600.000 ptes. 
Membres: A. Alberni, L. Badia (IP), A. Bonner, L.Cabré, M.Cabré, A. Carré, S. Gascon, D.Guixeras, F. Gómez, M. Lluch, S. Martí, P- Olivella, S. Palau, G. Navarro, J. Pujol, X. Renedo, J.M. Ruiz Simon, J. Santanach, S. Soler, J. Torró, O. Turroja

SGR 1999 00158 (2000-2001) Grup de Cultura i Literatura a la Baixa Edat Mitjana. Pressupost: 2.300.000 ptes.
Membres: A. Alberni, L. Badia (IP), E. Bassegoda, A. Bonner, L.Cabré, M.Cabré, A. Carré, J. Garcia, I. Grifoll, D.Guixeras, F. Gómez, M. Lluch, S. Martí, P- Olivella, G. Navarro, J. Pujol, R. Ramos, X. Renedo, F. J. Rodríguez, R. Rojas, J. M. Ruiz Simon, J. Santanach, S. Soler, J. Torró, O. Turroja

SGR 2001 00286 (2001-2004)  Grup de Cultura i Literatura a la Baixa Edat Mitjana. Pressupost: 6.400.000 ptes
Membres: A. Alberni, L. Badia (IP), E. Bassegoda, A. Bonner, L. Cabré, M. Cabré, A. Carré, A. Cortadellas, J. Garcia, I. Grifoll, D.Guixeras, F. Gómez, M. Lluch, S. Martí, P. Olivella, G. Navarro, J. Pujol, R. Ramos, X. Renedo, F.J. Rodríguez, R. Rojas, J.M. Ruiz Simon, J. Santanach, S. Soler, J. Torró

SGR 2005 0 0346 (2005-2008) Grup de Cultura i Literatura a la Baixa Edat Mitjana. Pressupost: 38.600 €
Membres: A .Alberni, J. Álvarez, L. Badia (IP), E. Bassegoda, X. Bonillo, A. Bonner, L. Cabré, M. Cabré, A. Carré, L. Cifuentes, M. Ferrer, M. Galí, E. Gisbert, F. Gómez, D. Guixeras,< J. Lorca, M. Lluch, M. Marfany, S. Martí, G. Navarro, M. Navàs. R. Parera, J. Pujol, X. Renedo R. Rojas, J. M. Ruiz Simon, J. Santanach, A. Soler, J. Torró.

SGR 2008 1261 (2009-2012) Grup de Cultura i Literatura a la Baixa Edat Mitjana. Pressupost: 44.800 €
Membres: A .Alberni, L. Badia (IP), A. Bonner, L. Cabré, M. Cabré, A. Carré, L. Cifuentes, M. Ferrer, M. Galí, E. Gisbert, F. Gómez, D. Guixeras, J. Lorca, M. Lluch, M. Marfany, S. Martí, G. Navarro, M. Navàs. R. Parera, J. Pujol, R. Ramos, X. Renedo, R. Rojas, J. M. Ruiz Simon, J. Santanach, A. Soler, J. Torró. M. Pereira, V. Tenge-Wolf, E. Pistolesi, E. Izquierdo, M. V. Rodríguez Winiarski, Gemma Pallissa, Francesc Tous.

SGR 2014-119 (2014-2016) Grup de Cultura i Literatura a la Baixa Edat Mitjana (Narpan). Pressupost: 49.000 €
Staff: Anna Alberni, Lola Badia (IP), Lluís Cifuentes, Anna Fernández, Joan Santanach, Albert Soler, Miriam Cabré, Sadurní Martí, Xavier Renedo, Jaume Torró, Josep Maria Ruiz Simon, Rafael Ramos, Mariona Vinyolas,  Alejandro Coroleu, Lluís Cabré, Josep Pujol,  Francesc Gómez, Jaume Mensa, Sebastia Giralt, Antònia Carré, Gemma Pellissa, Eugènia Gisbert, Montserrat Lluch, David Guixeras, Daniel Genís, Francisco Rodríguez Risquete, Gemma Clarissó, Joana Álvarez, Francesc Tous, Sergi Grau, Raquel Parera, Eva Izquierdo, Maria Victoria Rodríguez Winiarski, Marina Navàs, Marco Pedretti, Entic Bassegoda.
 
SGR 2017-00142 (2018-2019/2021) Grup de Cultura i Literatura a la Baixa Edat Mitjana (Narpan). Pressupost: 38.400,00 €
Membres:  Anna Alberni,  Lola Badia (IP), Lluís Cifuentes, Joan Santanach, Albert Soler, Miriam Cabré, Sadurní Martí, Xavier Renedo, Jaume Torró, Josep Maria Ruiz Simon, Rafael Ramos, Sergio Moreno, Laia Danés, Alejandro Coroleu, Lluís Cabré, Josep Pujol,  Jaume Mensa, Sebastia Giralt, Arnau Vives, Alba Romanyà, Laura Gallego, Glòria Rebugent  Francesc Tous Prieto, Anna Fernàndez-Clot. 
 

 

Projecte d'investigació finançat per Programa Europeu Horizon 2020

Marie Skłodowka-Curie grant agreement No 746221 Ramon Llull (1232-1316): A Vernacular Writer Between Christianity and Islam. Investigador Simone Sari, lloc de treball Centre de Documentació Ramon Llull.Dates: 2 octubre 2017 fins 1 octubre 2019.

 

 

Projectes d’investigació d’àrea moderna implicats en el SLIMM

Minsteri MICINN

Vigent 

PID 2019-1109 86GB-I00 «Mímesis. Creación literaria, vidas de autor y poética en la edad moderna» (2020-2022)
Membres: J. Solervicens (IP), C. Esteve, A.L.Moll, M. Paredes, B. Huss, D. Nelting, R. Friedlein.
 
Anteriors

BFF2002-04197-C03-03 «La literatura catalana medieval y moderna en la tradición manuscrita e impresa» (2002-2005). Pressupost: 24.400 €
Membres: J.Solervicens, E. Duran (IP), A. Alcoberro, A. M. Compagna, G. Ensenyat, J. Mahiques, L. Kovàks, M. Lamarca, L. Miralles, A.Ll. Moll, M. Paredes, E. Querol, J. Requesens, E. Sánchez-Palacios, M. Toldrà.

HUM 2005-00310 «Mímesis. El pensamiento literario en el ámbito catalán durante la edad moderna» (2006-2008). Budget: 35.700 €
Membres: J. Solervicens (IP), R. Pla, A.Ll. Moll, M. Paredes, C. Esteve, A. Viana, J.R. Veny, R. Friedlein, A.M. Compagna, E. Querol, E. Sánchez-Palacios, E. Escoffet (12); becaris: A.M. Villalonga, N. Ortega (2); Contractat. O. Prat.

FFI 2008-02496 «Mímesis-II. El pensamiento literario en el ámbito catalán durante la edad moderna» (2009-2011). Budget: 35.000 €
Membres: J. Solervicens (IP), R. Pla, A.Ll. Moll, M. Paredes, C. Esteve, J.R. Veny, R. Friedlein, F. Savelsberg, E. Querol, E. Sánchez-Palacios, E. Escoffet; becaris: A.M. Villalonga, N. Ortega; Contractat. O. Prat.

FFI 2011-22910 «Mímesis. Discurso teórico y creación literaria en la edad moderna» ( 2012-2015)
Membres: J. Solervicens (IP). C. Esteve, A.L.Moll, M. Paredes, E. Querol, B. Huss, D. Nelting, R. Friedlein, A. Duprat.
 
FFI 2015-65454-P «Mímesis. Figuraciones textuales del autor en la edad moderna» (2016-2019)
Membres: J. Solervicens (IP), C. Esteve, A.L.Moll, N. Rotger, M. Paredes, E. Querol, B. Huss, D. Nelting, R. Friedlein.
 

Generalitat AGAUR

SGR 2005-010057 Grup Consolidat de literatura catalana: repertori, ecdòtica i poètica (2006-2009), 
Membres sector estudis Edat Moderna: E. Duran (IP), M. Toldrà, M. Campabadal, J. Requesens, A. Gudayol, J. Solervicens, R. Pla, A.Ll. Moll, M. Paredes, A. Viana, J.R. Veny, A.M. Compagna, E. Querol, E. Sánchez-Palacios. Posgraduate students: becaris: A.M. Villalonga, N. Ortega.
 
SGR 2009-1239 Mimesi. El pensament literari català de l'edat moderna (2010-2013). Budget: 30.000 €
Membres: J. Solervicens (IP), R. Pla, A.L. Moll, M. Paredes, A. Duprat, R. Friedlein, F. Savelsberg.
 
SGR 2014 SGR 1021 Poetics and Politics in Early Modern Europe (2014-2017)
UAB/UB. Membres: M.J. Vega Ramos (IP), J. Solervicens, C. Esteve, A.L. Moll.

 

Projectes de l'European Research Council (ERC) 

Vigent

ERC-CoG-2017  «MiMus. Performing Music and Poetry in Medieval Iberia» (Grant Agreement N. 772762) (2018-2022). Budget: 1.341.869 € 
UB/University of Exeter/Università degli Studi di Firenze/Opera del Vocabolario Italiano-CNR.
Manager: A. Alberni.  
Staff: A. Beauchamp, S. M. Cingolani, A. Fernàndez-Clot, M. S. Lannutti, S. Sari, Y. Plumley, C. Vela. 
 

Anterior

ERC-StG-2008  «The Last Song of the Troubadours: Linguistic Codification and Construction of a Literary Canon in the Crown of Aragon (14th and 15th centuries)» (Grant Agreement N. 240170) (2009-2013). Budget: 436.200 € 
UB/École Pratique des Hautes Études/ Università degli Studi di Pavia.
Manager: A. Alberni
Staff: C. Lagomarsini, M. S. Lannutti, D. Maniega, M. Marfany, S. Ventura, Y. Plumley, F. Zinelli.