Esteu aquí

Història

El SLIMM va néixer per iniciativa de Lola Badia el curs 1987-1988 com a Seminari de Literatura i Cultura de l'Edat Mitjana. El model era britànic i la importació s’explica per les estades de la promotora al Warburg Institute de la Universitat de Londres i al Departament d’Estudis Hispànics del Westfield College (ara Queen Mary) de la mateixa Universitat.

Durant els primers set cursos de vida el SLIMM (primera etapa) només es va ocupar de l’Edat Mitjana. El temes tractats tenien relació amb les tesis doctorals que s’estaven elaborant a la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat de Barcelona i a l'aleshores Col·legi Universitari de Girona, dirigides per la fundadora del seminari. L’edició de textos, tant pel que fa als criteris gràfics com a la compilació d’aparats, eren el motiu central, ja que s'anaven posant en marxa les NEORL (Nova Edició de les Obres de Ramon Llull) i les OFE (Obres de Francesc Eiximenis), empreses en les quals els membres del primer nucli d’assistents al Seminari estaven implicats.

Durant el tercer curs del Seminari, Eulàlia Duran, aleshores catedràtica de Literatura Catalana al Departament de Filologia Catalana de la Universitat de Barcelona i estudiosa de l’Edat Moderna, va oferir una sessió sobre un tema del segle XVI, i al sisè curs Josep Solervicens, aleshores becari del Departament, hi va discutir aspectes de la seva tesi doctoral sobre el diàleg renaixentista: eren els primers indicis d’una nova orientació, que va acabar donant el perfil definitiu al SLIMM. La seva segona etapa, que comença amb el vuitè curs, el 1994-1995, va ampliar el públic i l’àmbit cronològic i va diversificar els interessos de les sessions, incorporant temes d’història de la ciència en vulgar i d’història cultural en general, fins a abraçar el conjunt de la literatura i la cultura anteriors a la Renaixença, d’acord amb el programa de doctorat vigent en aquell moment al Departament de Filologia Catalana de la Universitat de Barcelona: «Interpretació de Textos Catalans Antics». Actualment els temes del SLIMM estan en relació amb els projectes de recerca dels seus membres,  agrupats entorn de tres nuclis: narpan, sciència.catmímesi. Noves promocions de doctorands es van anar sumant a l'empresa  i els seus treballs van començar a alternar-se amb sessions obtingudes de la generositat dels mestres més prestigiosos, com Martí de Riquer, Miquel Batllori, Josep Romeu, Modest Prats, Jocelyn N. Hillgarth o Robert B. Tate.

Arran de la jubilació d’Eulàlia Duran, a partir del curs 2004-2005, el que feia divuit de la seva existència, el sector del SLIMM dedicat als segles XVI-XVIII va passar a ser coordinat per Josep Solervicens, professor titular del Departament de Filologia Catalana de la Universitat de Barcelona. La tendència a la diversificació d’interessos s’ha instal·lat des d'aleshores al SLIMM, amb la visita d’experts en poètiques i retòriques renaixentistes i barroques i d’investigadors del Segle d’Or i també de joves recercadors en àmbits diversos de la cultura literària, científica i històrica medievals. A partir del curs 2006-2007 el SMIMM ha comptat amb cronistes de les sessions que n'han elaborat resums consultables a través del present portal i, des del curs 2008-2009 fins al 2010-2011, també a la secció de crònica de la revista Llengua i Literatura. Aquesta és la tercera etapa.

Arran de la celebració dels vint anys del Seminari de Literatura i Cultura de l'Edat Mitjana i de l'Edat Moderna el curs 2006-2007 es va posar a la xarxa una primera pàgina web  amb el logo corporatiu corresponent a la sigla SLIMM.

Des del 5 de novembre de 2020 el SLIMM entra en la quarta etapa. Anna Alberni, investigadora Icrea i professora del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General, s'incorpora a la gestió del SLIMM.

La breu interrupció deguda a les mesures higièniques per contenir la pandèmia del 2020 es va resoldre amb la transmissió de les sessions per videoconferència. Inicialment es va proposar de fer-ho en forma semipresencial des d'una aula de la UB, però una disposicio del Rectorat del 30 d'octubre obligava a fer les activitats acadèmiques a distància. Mentre no torni a ser possible la semipresencialitat les sessions del SLIMM s'anuncien des del portal SLIMM, amb indicació de l'enllaç electrònic de la plataforma Blackboard-Collaborate i del dia i l'hora de la trobada virtual.