Esteu aquí

Noves hipòtesis sobre el cançoner Sg: disseny, taller, comitent

Data: dia i hora: 
dijous, 9 novembre, 2006 - 19:30
Programa: 

Les sessions de tema medieval les van inaugurar el 9 de novembre de 2007 Miriam Cabré i Sadurni Martí, professors de la Universitat de Girona, amb una aportació a propòsit de Noves hipòtesis sobre el cançoner Sg: disseny, taller, comitent. El manuscrit 146 de la Biblioteca de Catalunya, un dels pocs testimonis manuscrits de la poesia trobadoresca copiats a Catalunya, és el principal testimoni de la lírica de Cerverí de Girona i inclou també poetes en occità del segle XIV. L’estudi codicològic del manuscrit, copiat sobre pergamí i amb un programa iconogràfic rar entre els cançoners catalans, permet de formular diverses conjectures sobre la procedència i la datació del còdex. Tot i restar inacabat, va ser concebut com un objecte de luxe i executat en un taller sobre el qual comencen a aparèixer dades. L’estudi comparatiu de la decoració, per exemple, permet d’agrupar Sg amb altres productes catalans del XIV i la inclusió de determinats poetes, entre els occitans i els catalans que completen el repertori dels continguts, apunten en la direcció dels comtes d’Urgell, estretament vinculats, encara a la segona meitat del XIV, amb la la vida cultural i política del territoris veïns del nord dels Pirineus. La sessió va ser il—lustrada amb tota mena de detalls gràfics oportunament projectats.