Esteu aquí

La transcripció i estudi del manual d'agricultura Ms. 291 de la Biblioteca Nacional de França

Data: dia i hora: 
dijous, 5 març, 2009 - 19:30
Programa: 

En la sessió del 5 de març de 2009, Maria Antònia Martí Escayol va presentar la seva investigació en curs sobre el manuscrit 291 de la Biblioteca Nacional de França. El seminari duia per títol «La transcripció i estudi del manual d’agricultura ms. 291 de la Biblioteca Nacional de França». 

El manuscrit Esp. 291 de la BNF és un recull de tractats sobre agricultura datat entre el segle XV i el segle XVI. El recull inclou quatre textos. El primer text, del foli 1 al 30v, correspon a l’obra Pelzbuch, de Gottfried von Franken, en català. Tot i que el contingut s’assembla al del Llibre dels secrets d’agricultura de Miquel Agustí, aquest text no és la font d’Agustí. 

El segon text ocupa del foli 30v al 62. La investigació de Martí en aquest punt es dedica a comparar aquest text amb la Memòria de les maneres de laurons conservada al ms. 10211 de la Biblioteca Nacional de Madrid, i amb el ms. 754 de la Biblioteca de Catalunya, amb els quals hi ha similituds. 

El tercer text, del foli 62 al 111, és una traducció catalana de l’obra d’Ibn Wafid. Aquesta traducció catalana i la traducció castellana de la mateixa obra són molt properes; la castellana serveix per corregir errors de la catalana. La catalana, a més, conté ampliacions respecte al text d’Ibn Wafid. 

Finalment, el quart text del recull, que ocupa del foli 111 al 130, és la traducció del Kitab al-Agdiya d’Avenzoar, una obra que tracta sobre els aliments, editada el 1992 per Expiración García. És probable que Miquel Agustí consultés aquesta traducció catalana per al seu Llibre dels secrets d’agricultura

De cada un d’aquests textos, Martí n’ha destacat vocabulari específic agrícola que només es documenta en aquests textos en època medieval, o bé que s’hi documenta per primer cop en català. Per exemple, els mots erla, garguller o didal, en el primer text del manuscrit, o els mots adelfa o atanor, en la traducció d’Avenzoar.