Esteu aquí

«La Doctrina Compendiosa, olim de Francesc Eiximenis»

Conferenciant: 
Data: dia i hora: 
dijous, 24 abril, 2008 - 19:30
Programa: 

La sessió del 24 d’abril de 2008 va ser a càrrec de Curt Wittlin, professor emèrit de la Universitat de Saskatchewan, que va exposar els resultats de l’anàlisi que ha realitzat sobre la Doctrina compendiosa, olim de Francesc Eiximenis i que han donat lloc a una edició divulgativa dirigida al públic universitari. La Doctrina compendiosa, és tractat de doctrina moral escrit vora l’any 1396 i atribuït, històricament, a Francesc Eiximenis. Curt Wittlin, després de realitzar un minuciós estudi de l’obra, qüestiona l’autoria d’Eiximenis i conclou que ha de ser atribuïda a Ramon Soler, doctor en Lleis i dispenser del príncep Joan l’any 1384. El punt de partença de la Doctrina compendiosa és, en una plaça de València, la trobada d’un frare amb un grup de gent que li demana com es pot parlar de viure honestament “en breus paraules”. Tot i que el frare sembla que sigui Eiximenis, aquest no n’és pas l’autor. Com afirmava Jaume Riera i Sans a l’article “Fra Frances Eiximenis no és l’autor de la Doctrina compendiosa”, hi ha arguments que rebaten l’autoria d’Eiximenis. A tall d’exemple, Riera observa que l’autor de la Doctrina no fa cap referència a les obres d’Eiximenis tot i que “la base erudita de l’autor de la Doctrina no és la mateixa d’Eiximenis”. Wittlin, a continuació, afegeix que l’estudi del lèxic de la Doctrina compendiosa també ha contribuït, si més no, a determinar que el Regiment de la cosa pública i la Doctrina compendiosa no tenen el mateix autor. 

Una vegada descartada l’autoria d’Eiximenis, cal esbrinar qui va redactar la Doctrina. Primerament, l’autor de la Doctrina disposa de les obres del jurista Albertà de Brescia. En segon lloc, té formació jurídica. En tercer lloc, coneix els problemes amb què han d’enfrontar-se els consellers i jurats de València. I, finalment, a través de la lectura d’Eiximenis, l’autor ha après a enriquir el text amb citacions, eximplis i proverbis. Wittlin està convençut que l’autor de la Doctrina compendiosa és Ramon Soler, “ciutadà de València, en leys doctor”. Ramon Soler va ser ambaixador i va estar empresonat injustament l’any 1396. Posteriorment, va dirigir l’equip de juristes encarregats de processar dues dotzenes d’alts oficials reials després de la mort de Joan I. Ramon Soler té disponibilitat i coneixement per escriure un llibre com la Doctrina compendiosa, que és una crítica a la mala pràctica i als mals costums. Per acabar, Wittlin recorda que la seva edició del text inclou no només un estudi introductori del text, sinó també una bibliografia preliminar i un breu glossari. L’edició en paper es complementa amb una traducció anglesa del text en xarxa (http://www.ivitra.ua.es).