Esteu aquí

Els manuscrits, el saber i les lletres a la Corona d'Aragó, 1250-1500

Data: 
dimarts, 20 desembre, 2016
coberta

ELS MANUSCRITS, EL SABER I LES LLETRES A LA CORONA D'ARAGÓ, 1250-1500. 

Eds. Lola Badia, Lluís Cifuentes, Sadurní Martí i Josep Pujol, Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2016

 

Els vuit treballs que integren el present volum il·lustren quatre sectors ben diferents del patrimoni escrit català entre la meitat del segle xiii i els primers anys del segle xvi. Malgrat la diversitat temàtica, tots vuit comparteixen una mateixa orientació metodològica: l’estudi de la materialitat dels manuscrits i dels seus contextos de producció, circulació i recepció com a eina per al progrés del coneixement del passat cultural i literari. En aquest sentit, els treballs es proposen com un manifest, és a dir, com una afirmació d’intencions amb voluntat programàtica. Els investigadors que els signen s’han beneficiat de subvencions per a la recerca del Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN) i del Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO) del Govern espanyol i del Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya com a Grup de Recerca Consolidat (SGR) en les diverses convocatòries que s’expressen a la pàgina de crèdits.

Presentació............................................................................................. 7
Abreviatures........................................................................................... 11
Miriam Cabré – M. Victoria Rodríguez Winiarski,
El Conte d’amor i el recull narratiu de París – Carpentràs........... 13
Marta Marfany, Anàlisi d’una poesia catalana autògrafa de 1348:
una lletra consolatòria en vers amb citacions poètiques............... 41
Gemma Pellissa Prades, La transmissió manuscrita de la ficció
sentimental catalana......................................................................... 57
Montserrat Cabré i Pairet, Trota, Tròtula i Tròtula: autoria
i autoritat femenina en la medicina medieval en català.................. 77
Lluís Cifuentes i Comamala, El receptari mèdic baixmedieval
i renaixentista: un gènere vernacle.................................................. 103
Francesc J. Gómez, «Lo Dant o la glosa»: aparats exegètics
de la Commedia en la Catalunya de mitjan segle xv...................... 161
Romana Brovia, Per la fortuna manoscritta di Petrarca nei
territori della Corona d’Aragona (secoli xiv-xvi)......................... 195
Anthony Bonner – Albert Soler, Les representacions
gràfiques al Llibre de contemplació de Ramon Llull..................... 213
Abstracts................................................................................................. 245