Si queda o vento polo sur do sol, mal tempo seguro
Lengua o variedad: 
Traducción literal: 

Si queda el viento por el sur del sol, mal tiempo seguro

Glosa: 
Comentarios: 

En gallego normativo, Se en lugar de Si.

Categorización
Fuentes
Mostrando 1 - 1 de 1 (página 1 de 1)
Autor Título Edición En la fuente
VÁZQUEZ SACO, Francisco Refraneiro galego e outros materiais de tradición oral [núm. 5 de Cadernos de Fraseoloxía Galega] Editorial:
Xunta de Galicia / Consellería de Educación e Ordenación Universitaria / Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades
Lugar de edición:
Santiago de Compostela
Fecha de publicación:
2003
Página:
497
Núm. refrán:
12871
Volumen:
5