Cando hai mal tempo e se pica o mar, sinal de travesía
Lengua o variedad: 
Traducción literal: 

Cuando hay mal tiempo y se pica el mar, señal de travesía

Glosa: 
Comentarios: 

Travesía: viento que sopla de poniente, del mar.

Categorización
Fuentes
Mostrando 1 - 1 de 1 (página 1 de 1)
Autor Título Edición En la fuente
VÁZQUEZ SACO, Francisco Refraneiro galego e outros materiais de tradición oral [núm. 5 de Cadernos de Fraseoloxía Galega] Editorial:
Xunta de Galicia / Consellería de Educación e Ordenación Universitaria / Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades
Lugar de edición:
Santiago de Compostela
Fecha de publicación:
2003
Página:
493
Núm. refrán:
12799
Volumen:
5