Cando a Curota ten capela, adiviña vendaval
Lengua o variedad: 
Traducción literal: 

Cuando la Curota tiene caperuza, adivina vendaval

Glosa: 

La Curota es un monte que se eleva al oeste de la ría de Arosa.

Comentarios: 

Cf. Cando a Curotiña ten o sombreiro, señal de chuvia.

Categorización
Geolocalización

Haga clic en las marcas para ver información detallada sobre cada lugar

Referencias toponímicas:
Mostrando 1 - 1 de 1 (página 1 de 1)
  • Territorio:

    La Puebla del Caramiñal [A Pobra do Caramiñal], La Coruña [A Coruña], Galicia, España.

Fuentes
Mostrando 1 - 1 de 1 (página 1 de 1)
Autor Título Edición En la fuente
VÁZQUEZ SACO, Francisco Refraneiro galego e outros materiais de tradición oral [núm. 5 de Cadernos de Fraseoloxía Galega] Editorial:
Xunta de Galicia / Consellería de Educación e Ordenación Universitaria / Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades
Lugar de edición:
Santiago de Compostela
Fecha de publicación:
2003
Página:
495
Núm. refrán:
12838
Volumen:
5