Arreboles ao sol posto, meu caperuciño andará enxoito
Lengua o variedad: 
Traducción literal: 

Arreboles al sol puesto [a la puesta de sol], mi caperucita andará seca

Glosa: 
Comentarios: 

Roibéns en vez de Arreboles, en gallego normativo.

Categorización
Fuentes
Mostrando 1 - 1 de 1 (página 1 de 1)
Autor Título Edición En la fuente
VÁZQUEZ SACO, Francisco Refraneiro galego e outros materiais de tradición oral [núm. 5 de Cadernos de Fraseoloxía Galega] Editorial:
Xunta de Galicia / Consellería de Educación e Ordenación Universitaria / Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades
Lugar de edición:
Santiago de Compostela
Fecha de publicación:
2003
Página:
612
Núm. refrán:
16212
Volumen:
5