Organitzadors

José Enrique Gargallo Gil (Departament de Filologia Romànica)

Amb la col·laboració de Maria-Reina Bastardas, Joan Fontana i Tous (Departament de Filologia Romànica), Antonio Torres Torres (Departament de Filologia Hispànica) i Xosé Afonso Álvarez (Centro de Linguística da Universidade de Lisboa)