Outeiro (A Ponte Arcediago)

Territorio: 

Santiso, La Coruña [A Coruña], Galicia, España.

Tipo de localización: 
Localización puntual

Punto C-36 del Atlas Lingüístico Galego.

Proverb Sheets