Els vents segons la cultura popular
Author: 
SANCHIS GUARNER, Manuel
Editorial: 
Barcino
Place of edition: 
Barcelona
Publication date: 
1952
Proverbs
Displaying 1 - 20 of 339 (page 1 of 17)
Proverb In source
Lluna morta, | llevant a sa porta Page:
45
Proverb number:
167
Vent de fora i sense lluna, | fuig de sa costa tot d'una Page:
50
Proverb number:
196
Si la lluna té ull de perdiu, | l'endemà vent al garbí Page:
57
Proverb number:
247
Vent de dalt, mal Page:
38
Proverb number:
109b
Vent narbonès, ni plou ni aclareix, i quan s'hi posa, s'hi coneix Page:
39
Proverb number:
121b
Vent de Pallars, aigua (o «pluja») al detràs Page:
24
Proverb number:
31, 32
Vent d'Aragó, | aigua al balcó Page:
24
Proverb number:
30
Vent de fora, aigua a terra Page:
50
Proverb number:
202
El valencià la mou | i el cerç la plou Page:
24
Proverb number:
33
Cerç de matí, aigua de vesprada Page:
23
Proverb number:
28
Vent marí sobre gelada, | pluja o nevada Page:
51
Proverb number:
204
Si la tramuntana s'emborrasca | i la Murta fa capell | llaurador, ves-te'n a casa, | pica espart i fes cordell Page:
32
Proverb number:
83
Vent de garbí, bufa allà i pega ací Page:
58
Proverb number:
254
Bufa el garbí, | la pluja està aquí Page:
57
Proverb number:
240
Vent de garbí, | no te n'adones que és ací Page:
58
Proverb number:
253
El garbí les mou | i el llevant les plou Page:
43
Proverb number:
146c
Vent de garbí, | marits aquí; vent de llevant, | marits se'n van Page:
58
Proverb number:
263
Vent de garbí, | ni al vespre ni al matí Page:
56
Proverb number:
231
Pluja de garbí, | para-li el bací Page:
57
Proverb number:
242
Xaloc, ni molt ni poc Page:
50
Proverb number:
198a, 198b

Pages