"Refraneiro de Grou (Lobios) recollido por Bieito Fernandes do Palheiro", Cadernos de Fraseoloxía Galega, 10, pp. 241-253
Author: 
FERRO RUIBAL, Xesús
Editorial: 
Xunta de Galicia / Consellería de Educación e Ordenación Universitaria / Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades
Place of edition: 
Santiago de Compostela
Publication date: 
2008
Proverbs
Displaying 1 - 20 of 34 (page 1 of 2)
Proverb In source
Roibéns ó mar, vellas ó sollar Page:
252
Proverb number:
227
O sol de marzo queima á dona do pazo Page:
245
Proverb number:
23
Ramos mollados, Pascuas enxoitas: ano de viño, de pan e de froita Page:
252
Proverb number:
225
Cando a Candeloria chora vai o inverno fóra; que chore que cante, inda hai inverno atrás e diante Page:
245
Proverb number:
13
Xaneiro xeadeiro Page:
245
Proverb number:
11
Febreiro ventoleiro, cada suco seu regueiro Page:
245
Proverb number:
17
O febreiro a febrexar i-a porretiña do pan a medrar Page:
245
Proverb number:
18
Febreiriño curto cos seus días 28, se durara máis catro[,] non ficaba can nin gato Page:
245
Proverb number:
16
En xaneiro ponte no outeiro; se ves verdegar, ponte a chorar; e se ves secar, ponte a cantar Page:
245
Proverb number:
4
O febreiro quente trai o diabo no ventre Page:
245
Proverb number:
19
Marzo marzán, á mañán cara de can; ó mediodía, ixamea a colmea; á noite chove, neva e escarapetea; e á mañán morre a ovella Page:
245
Proverb number:
20
Neve marzá vén á noite e marcha á mañá Page:
245
Proverb number:
22
En abril augas mil; todas xuntas non apagan un candil Page:
245
Proverb number:
25
En abril, augas mil coadas por un funil Page:
245
Proverb number:
26
En abril, augas mil; todas caiben nun barril Page:
246
Proverb number:
27
Garda no pan pra maio e na leña pra abril[,] ca che ha de cumprir Page:
246
Proverb number:
29
Se o 10 d'abril o cuco non vir, ou o cuquiño é morto ou a fin quer vir Page:
246
Proverb number:
32
Abril chuviñoso, maio louro e sanxoán claro, valen máis cós bois e o carro Page:
246
Proverb number:
33
A auga de Seitura cura Page:
246
Proverb number:
39
A castaña en agosto quer arder e en setembro beber Page:
246
Proverb number:
46

Pages