En abril, augas mil; todas caiben nun barril
Language or variety: 
Literal translation: 

En abril, aguas mil; todas caben en un barril

Comments: 

Así, en Ferro (2008: 246). En gallego normativo, caben en vez de caiben. Por otra parte, el ALGa localiza en el punto de encuesta O.3 (lugar y parroquia de A Veiga de Cascallá, municipio de Rubiá) tres variantes: En abril aguas mil, pero que quepan todas dentro dun barril, y también Abril augas mil e todas caben nun barril, en el punto de encuesta L.19 (lugar y parroquia de Negueira, municipio de Negueira de Muñiz); En abril aghuas mil, todas caben todas nun barril, en el punto de encuesta C.14 (lugar de O Xestal, parroquia de S. Fiz de Monfero, municipio de Monfero). En gallego normativo, augas y caiban en vez de aguas y quepan, respectivamente. Cf. Augas de abril[,] cuantas vexas vir, todas caben nun barril.

Categorization
Chronology: 
Meteorology: 
General Subject Area: 
Geolocation

Click on the marks to view detailed information about each location

Geographic locations:
Displaying 1 - 4 of 4 (page 1 of 1)
 • Territory:

  Rubiá, Orense [Ourense], Galicia, Spain.

  Point O-3 of the Atlas Lingüístico Galego.

 • Territory:

  Lobios, Orense [Ourense], Galicia, Spain.

 • Territory:

  Negueira de Muñiz, Lugo, Galicia, Spain.

  Point L-19 of the Atlas Lingüístico Galego.

 • Territory:

  Monfero, Corunna [A Coruña], Galicia, Spain.

  Point C-14 of the Atlas Lingüístico Galego.

Sources
Displaying 1 - 2 of 2 (page 1 of 1)
Author Title Edition In source
GARCÍA, Constantino / SANTAMARINA, Antón (directores) ALGa = Atlas Lingüístico Galego. Volume IV. Léxico. Tempo atmosférico e cronolóxico Editorial:
Fundación Pedro Barrié de la Maza
Place of edition:
A Coruña
Publication date:
2003
Page:
467
Proverb number:
345, 346, 347
Volume:
IV
FERRO RUIBAL, Xesús "Refraneiro de Grou (Lobios) recollido por Bieito Fernandes do Palheiro", Cadernos de Fraseoloxía Galega, 10, pp. 241-253 Editorial:
Xunta de Galicia / Consellería de Educación e Ordenación Universitaria / Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades
Place of edition:
Santiago de Compostela
Publication date:
2008
Page:
246
Proverb number:
27