Costumari català [16 vols.]
Author: 
AMADES, Joan
Editorial: 
Cercle de Lectors / Salvat
Place of edition: 
Estella
Publication date: 
1989
Proverbs
Displaying 1 - 20 of 65 (page 1 of 4)
Proverb In source
Quan plou per l'Ascensió, [/] plouen [sic] quaranta dies més; [/] un dia sí un dia no Page:
258
Volume:
VI
Si plou per Pasqua granada, [/] quaranta dies de durada Page:
273
Volume:
VI
De la pluja de juny [/] la terra en gruny Page:
5
Volume:
IX
El vent que bufa per Sant Joan, [/] bufa la resta de l’any Page:
263
Volume:
X
Qui per Nadal es torreia, [/] per Sant Joan se soleia Page:
30
Volume:
X
Per Nadal al joc, per Sant Joan al foc Page:
30
Volume:
X
Si plou per sant Pere, [/] plourà tot un mes darrera Page:
348
Volume:
X
Si plou per sant Pere, trenta dies al darrera Page:
348
Volume:
X
La pluja de Sant Pere [/] no omple el celler i buida l'era Page:
348
Volume:
X
Si plou per Santa Anna, [/] aigua per una setmana Page:
282
Volume:
XI
L’aigua d’agost, [/] tot oli i tot most Page:
27
Volume:
XII
El sol de l’Assumpció [/] fa el vi millor Page:
186
Volume:
XII
Calor per Sant Miquel, [/] calor del cel Page:
331
Volume:
XIII
Tota la pluja perduda, [/] per Sant Miquel és vinguda Page:
332
Volume:
XIII
Per Sant Miquel, el rossinyol travessa el cel Page:
65
Volume:
XIII
Per Tots Sants el fred és al camp, [/] per Sant Martí és pel camí, [/] per Santa Catarina és dintre la cuina Page:
101
Volume:
XV
Per Sant Martí, [/] s’abriga el ric i el mesquí Page:
168
Volume:
XV
El vent de l’advent, [/] fins per Nadal se sent Page:
199
Volume:
I
Oronells tardans, [/] hivernàs tardà; [/] oronells primerencs, [/] l'estiu ja ve Page:
5
Volume:
I
Oreneta arribada, [/] hivernada acabada Page:
5
Volume:
I

Pages