Juliol sense rosada | du la pluja amenaçada
Language or variety: 
Literal translation: 

Julio sin rocío | lleva/trae la lluvia amenazada

Gloss: 
Comments: 

Así, en Sanchis (1951: 105). En el DCVB (s. v. juliol), con coma en lugar de cesura. En Gomis (1998: 109), versificado: Juliol sense rosada [/] du la pluja amenaçada.

Categorization
Chronology: 
Sources
Displaying 1 - 3 of 3 (page 1 of 1)
Author Title Edition In source
GOMIS i MESTRE, Cels [Edició notablement augmentada amb gran nombre de confrontacions a cura de Cels GOMIS i SERDAÑONS] Meteorologia i agricultura populars. Recull d'aforismes, modismes, creences i supersticions referents a la meteorologia i a l'agricultura a l'entorn dels anys 1864 a 1915 Editorial:
Alta Fulla
Place of edition:
Barcelona
Publication date:
1998
Page:
109
ALCOVER, Antoni M. / Francesc de B. MOLL Diccionari català-valencià-balear [10 vols.] [también consultable en línea: http://dcvb.iecat.net/] Editorial:
Moll
Place of edition:
Palma de Mallorca
Publication date:
1930-1962
Page:
793
Sub voce:
juliol
Proverb number:
a)
Volume:
VI
SANCHIS GUARNER, Manuel Calendari de refranys Editorial:
Barcino
Place of edition:
Barcelona
Publication date:
1951
Page:
105
Proverb number:
7