Cando encarnado está o monte, mete o boi na corte
Language or variety: 
Literal translation: 

Cuando encarnado está el monte, mete al buey en el establo

Comments: 

El manuscrito y el mecanoscrito en que aparece indican que el refrán procede de Santiago de Compostela.

Categorization
Geolocation

Click on the marks to view detailed information about each location

Geographic locations:
Displaying 1 - 1 of 1 (page 1 of 1)
Sources
Displaying 1 - 1 of 1 (page 1 of 1)
Author Title Edition In source
VÁZQUEZ SACO, Francisco Refraneiro galego e outros materiais de tradición oral [núm. 5 de Cadernos de Fraseoloxía Galega] Editorial:
Xunta de Galicia / Consellería de Educación e Ordenación Universitaria / Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades
Place of edition:
Santiago de Compostela
Publication date:
2003
Page:
158
Proverb number:
3722
Volume:
5