Cando ablanda a area da plaia, sinal de mal tempo
Language or variety: 
Literal translation: 

Cuando ablanda la arena de la playa, señal de mal tiempo

Gloss: 

Cuando la arena está blanda, señal de mar picada

Saralegui ["Refranero español náutico y meteorológico", 1917] recoge, como de Sada, el mismo en castellano.

Comments: 

En gallego normativo, abranda y praia, respectivamente. Cf. el refrán homólogo en castellano: Cuando la arena está blanda, señal de mar picada (localizado en Sada; léase la glosa).

Categorization
General Subject Area: 
Sources
Displaying 1 - 1 of 1 (page 1 of 1)
Author Title Edition In source
VÁZQUEZ SACO, Francisco Refraneiro galego e outros materiais de tradición oral [núm. 5 de Cadernos de Fraseoloxía Galega] Editorial:
Xunta de Galicia / Consellería de Educación e Ordenación Universitaria / Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades
Place of edition:
Santiago de Compostela
Publication date:
2003
Page:
493
Proverb number:
12797
Volume:
5