Advent
Description: 
Temps que transcorre des del primer dels quatre diumenges anteriors a Nadal fins a la vigília d'aquesta festa.
Category: