Mòdul 4 - Història cultural d’un segle curt

Objectius: 

Presentació de l’impacte dels principals esdeveniments històrics europeus i mundials del segle XX, les dues guerres mundials i les seves conseqüències, des de la perspectiva dels escriptors i intel·lectuals catalans. El període que va de 1914 a 1945 registra nombrosos fets que arriben a fer pensar, segons alguns autors  —com per exemple Eugeni d’Ors—, en una mena de Guerra Civil Europea. 

A banda de la transcendència de les dues conteses bèl·liques i les seves conseqüències geopolítiques, en aquests anys es produeix una redefinició total de la idea de cultura europea, de la idea mateixa de cultura, i es redefineix també la figura mateixa de l’intel·lectual, enmig d’una crisi de la idea mateixa de racionalitat compartida. Per tant, el seguiment des de Catalunya, dels debats i polèmiques propis d’aquesta transformació constitueix un dels eixos d’aquest seminari.

Continguts: 
 • Història intel·lectual d’Europa durant la Primera guerra mundial.
 • El debat intel·lectual en el període d’entreguerres. 
 • Decadència d’Occident i crisi de l’esperit europeu.
 • Humanisme, nou humanisme i revolució conservadora a Europa i a Catalunya.
 • Els encontres intel·lectuals europeus i el paper de la Societat de Nacions.
 • Història intel·lectual d’Europa durant l’ascens dels totalitarismes.
 • La Guerra Civil en perspectiva europea: George Orwell a Catalunya.
 • La Segona Guerra Mundial: posicionaments intel·lectuals.
 • Els escriptors catalans als camps nazis.
 • L’exili literari català.
 • L’europeisme de la literatura catalana en una Europa dividida.

Seminaris

Catalunya, la Guerra Gran i la Crisi de l’Esperit Europeu

Professorat: 
Maximiliano Fuentes

Catalunya i la Segona Guerra Mundial

Professorat: 
Teresa Rosell

Catalunya-Europa: debats durant la dictadura franquista (1939-1975)