Dizionario Abruzzese e Molisano [I-V]
Autor: 
GIAMMARCO, Ernesto
Editorial: 
Edizioni dell'Ateneo
Lugar de edición: 
Roma
Fecha de publicación: 
1968-1985
Proverbs
Mostrando 21 - 34 de 34 (página 2 de 2)
Refrán En la fuente

N ʒanda Catarina la nève n gim’alla špina

Página:
1286-7
Sub voce:
névə
Volumen:
III

Sandə Martinə la névə pə lə spinə

Página:
1287
Sub voce:
névə
Volumen:
III

La nèvə də dicíəmbrə a lla tèrrə cə mèttə i víərmə

Página:
1287
Sub voce:
névə
Volumen:
III

Nòvə di innérə tutt’accerə

Página:
1287
Sub voce:
névə
Volumen:
III

Nòvə du furberə é ttuttə selə

Página:
1287
Sub voce:
névə
Volumen:
III

La névə də marzə é ccómə na uazzə

Página:
1287
Sub voce:
névə
Volumen:
III

La näva marzaròla dura quanda la sòcər’i lla nóra

Página:
1287
Sub voce:
névə
Volumen:
III

La néva marzulinə dura da la sér’a la matinə

Página:
1287
Sub voce:
névə
Volumen:
III

Sə ppióvə a ssanda Bbəbbianə, pióvə nu mésə ə nna səttəmanə

Página:
1560
Sub voce:
pïòvərə
Volumen:
III

Pióvə ə fférə lu sólə, tuttə lə vicchjə va nn’ammórə

Página:
1560
Sub voce:
pïòvərə
Volumen:
III

Qu̯ann’a Mmajjano piòve e a Vvejjino fiòcca, fecúrate che ffa n-gim’a lla Ròcca

Página:
1560
Sub voce:
pïòvərə
Volumen:
III

Ju sólə də marzə la ggiòvəna l’accidə, la vacchja l’ammazza

Página:
2048
Sub voce:
sólə
Volumen:
IV

Sólə scurə d’auštə pòrta la nävə pə ttuttə l’immèrnə

Página:
2048
Sub voce:
sólə
Volumen:
IV

Qu̯andə də ggiuvəddì lu sólə nʒacchə, primə də dumènəch’avémə l’acqu̯ə

Página:
2048
Sub voce:
sólə
Volumen:
III

Páginas