ALGa = Atlas Lingüístico Galego. Volume IV. Léxico. Tempo atmosférico e cronolóxico
Autor: 
GARCÍA, Constantino / SANTAMARINA, Antón (directores)
Editorial: 
Fundación Pedro Barrié de la Maza
Lugar de edición: 
A Coruña
Fecha de publicación: 
2003
Proverbs
Mostrando 1 - 20 de 427 (página 1 de 22)
Refránordenar ascendente En la fuente
«Vaite frebeiriño, vaite, cos teus días vinteoito, que se tuveras máis catro non quedaba can nin ghato». Frebreiro contesta: «Pois deixa que atrás vén meu irmao que che vai poñer as peras a carto cos teus boiciños da oito bichos [sic] de volver a catro» Página:
464
Núm. refrán:
119
Volumen:
IV
¡Aí vén san Lourenzo co seu caldeiro penzo! Página:
471
Núm. refrán:
647
Volumen:
IV
Xeada no lodo, neve hasta o codo Página:
333 (nota 7), 522
Volumen:
IV
Mapa:
114
Xaneiro[,] súbete ó outeiro: se ves terrexar bota a cantar e se ves verdexar bótate a chorar Página:
463
Núm. refrán:
65
Volumen:
IV
Xaneiro, inverno enteiro Página:
464
Núm. refrán:
118
Volumen:
IV
Xaneiro xieiro, en febreiro en cada rego o seu regueiro, marzo ventoso, abril chuvioso, maio pardo e san Juan claro valen máis que canto levas tu no teu carro Página:
462
Núm. refrán:
10
Volumen:
IV
Xaneiro xiadeiro; febreiro carniceiro/verceiro; marzo iguarzo, igual a noute có día e o pan có chaguarzo; abriles ie caballeros poucos son buenos Página:
462
Núm. refrán:
38
Volumen:
IV
Xaneiro xiadeiro, mitá xiadeiro e mitá peliqueiro Página:
462
Núm. refrán:
36
Volumen:
IV
Xaneiro xiadeiro, marzo espigardo/amoroso, abril chuviñoso, un maio pardo i un san Juan claro, vale máis este ano que as mulas i o carro Página:
462
Núm. refrán:
5
Volumen:
IV
Xaneiro xiadeiro, frebeiro mite o obreiro, antes pró cabo que pró primeiro Página:
463
Núm. refrán:
55
Volumen:
IV
Xaneiro xiadeiro, ferbeiro navadeiro, marzo ventoso e abril chuvioso e o maio inda a vella queima o tallo Página:
462
Núm. refrán:
35
Volumen:
IV
Xaneiro xiadeiro, febreiro [amoroso], marzo chuvioso, maio pardo e san Juan claro, valen máis que o rei mailo carro Página:
462
Núm. refrán:
9
Volumen:
IV
Xaneiro xiadeiro, febreiro quere corre-lo vougueiro, marzo espigarzo, en abril espigas mil, maio pardo, san Juan claro valen máis có boi i o carro Página:
462
Núm. refrán:
8
Volumen:
IV
Xaneiro xiadeiro, febreiro chuviñeiro Página:
462
Núm. refrán:
37
Volumen:
IV
Xaneiro xiadeiro nunca fixo bon medeiro Página:
463
Núm. refrán:
44
Volumen:
IV
Xaneiro xiadeiro e quece o sol en calquera regueiro Página:
462
Núm. refrán:
31
Volumen:
IV
Xaneiro xiadeiro e febreiro unha raza de sol e outra de bulleiro Página:
462
Núm. refrán:
33
Volumen:
IV
Xaneiro xeadeiro Página:
462
Núm. refrán:
25, 26, 27, 28, 29
Volumen:
IV
Xaneiro xeadeiro, marzo airoso, abril chuviñoso, maio pardo e san Juan claro valen máis cás mulas i o carro Página:
462
Núm. refrán:
6
Volumen:
IV
Xaneiro xeadeiro, frebeiro amoroso, marzo ventoso, abril chuvioso, maio pardo e san Juan claro valen máis cás mulas i o carro Página:
462
Núm. refrán:
4
Volumen:
IV

Páginas