Se zoa a carballeira, non saias da lareira
Lengua o variedad: 
Traducción literal: 

Si zumba el robledo, no salgas del hogar [la chimenea]

Glosa: 
Comentarios: 

Cf. la paremia portuguesa homóloga: Enquanto zoa a carvalheira não saias da tua fogueira.

Categorización
Fuentes
Mostrando 1 - 1 de 1 (página 1 de 1)
Autor Título Edición En la fuente
FERRO RUIBAL, Xesús Refraneiro galego básico Editorial:
Galaxia
Lugar de edición:
Vigo
Fecha de publicación:
1995
Página:
477