O sol de agosto e de xaneiro, hai que tomalo con sombreiro
Lengua o variedad: 
Traducción literal: 

El sol de agosto y de enero, hay que tomarlo con sombrero

Glosa: 
Comentarios: 
Categorización
Cronología: 
Meteorología: 
<sol>
Fuentes
Mostrando 1 - 1 de 1 (página 1 de 1)
Autor Título Edición En la fuente
GIPPINI ESCODA, Enrique Refraneiro galego (Escolma) Editorial:
Ediciós do Castro
Lugar de edición:
Sada, A Coruña
Fecha de publicación:
1991
Página:
33