Refraneiro galego (Escolma)
Autor: 
GIPPINI ESCODA, Enrique
Editorial: 
Ediciós do Castro
Lugar de edición: 
Sada, A Coruña
Fecha de publicación: 
1991
Proverbs