Na semana de Ramos lava os teus panos, ca na de Pasión ou poderás ou non
Lengua o variedad: 
Traducción literal: 

En la semana de Ramos lava tus paños, que en la de Pasión o podrás o no

Comentarios: 

Así, en Ferro (2008: 249). El ALGa registra una variante: Na semana de Ramos, lava os teus panos, que na de Pasión os lavarás ou non en el punto de encuesta C.8 (lugar de A Queira, parroquia de Cervás, municipio de Ares). La semana de Ramos es la que acaba el Domingo de Ramos. La de Pasión es la siguiente, es decir, la Semana Santa. En gallego normativo, Paixón en vez de Pasión, y que en lugar de ca. Cf. Lava os teus panos na semana de Ramos, que na de Paixón ou poderás ou non.

Categorización
Geolocalización

Haga clic en las marcas para ver información detallada sobre cada lugar

Ubicaciones geográficas:
Mostrando 1 - 1 de 1 (página 1 de 1)
  • Territorio:

    Ares, La Coruña [A Coruña], Galicia, España.

    Punto C-8 del Atlas Lingüístico Galego.

Fuentes
Mostrando 1 - 2 de 2 (página 1 de 1)
Autor Título Edición En la fuente
GARCÍA, Constantino / SANTAMARINA, Antón (directores) ALGa = Atlas Lingüístico Galego. Volume IV. Léxico. Tempo atmosférico e cronolóxico Editorial:
Fundación Pedro Barrié de la Maza
Lugar de edición:
A Coruña
Fecha de publicación:
2003
Página:
466
Núm. refrán:
257
Volumen:
IV
FERRO RUIBAL, Xesús "Refraneiro de Grou (Lobios) recollido por Bieito Fernandes do Palheiro", Cadernos de Fraseoloxía Galega, 10, pp. 241-253 Editorial:
Xunta de Galicia / Consellería de Educación e Ordenación Universitaria / Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades
Lugar de edición:
Santiago de Compostela
Fecha de publicación:
2008
Página:
249
Núm. refrán:
141