Organitzadors

José Enrique Gargallo Gil (Departament de Filologia Romànica)

Amb la col·laboració de Maria-Reina Bastardas, Joan Fontana i Tous (Departament de Filologia Romànica) i Antonio Torres Torres (Departament de Filologia Hispànica)

 

  • Projecte ParemioRom (Paremiología romance: refranes meteorológicos y territorio), de referència FFI2011-24032.
  • Projecte Medicina i màgia en els manuscrits sefardites i els seus paral·lelismes amb els manuscrits mèdics hebraicocatalans medievals, finançat per la Universitat de Barcelona.