nieve, nevar
Categoría: 

Fichas de refranes

Mostrando 201 - 220 de 940 (página 11 de 47)
Texto Lengua o variedadordenar ascendente
Ta Sant Sernin era nyeu pet camin occitano (aranés)
Ta Sant Andreu, ací que sò, s'à dit era nyeu occitano (aranés)
En ta Sant Andreu, ja so aciu -dits era ñeu- e se nu hi so hi sera leu occitano (aranés)
Ñeu en pin, ñeu en camin occitano (aranés)
Tà St. Andrèu, se non i sò [/] qu'ei serè lèu -ce ditz era nhèu occitano (aranés)
Je, [/] s'hi sé occitano (aranés)
Avens [/] posa dents occitano (aranés)
Tron d’abriu, [/] era nhèu aquiu occitano (aranés)
En auens que met dents; / en gè que s'i sè; / hereuè ven dam era pala en còtx e la 'n trè occitano (aranés)
Ta Sant Martin, [/] era neu peth camin; [/] e ta Sant Andreu, [/] assí que só s'ha dit era nyeu [sic] occitano (aranés)
Tà St. Martin [/] era nhèu en pin [/] e deth pin tath prat [/] tot nheuat occitano (aranés)
Era nhèu de hereuèr, [/] era garia se la'mporte en pè occitano (aranés)
Era nhèu de hereuèr, [/] non a ne ales ne pè occitano (aranés)
Tà St. Luc era nhèu [/] que hè cluc occitano (aranés)
Cada causa en sòn temps, [/] com era nhèu tath mès d’auents occitano (aranés)
Aire de Bacivèr, [/] era nhèu ath darrèr occitano (aranés)
Era nhèu deth mes d'auents [/] qu'a caishaus e dents occitano (aranés)
Nhèu ardona[,] ua auta ne ven de bona occitano (aranés)
Annada de nhèu, [/] annada de horment occitano (aranés)
Auents la cale laguens, [/] gèr la i sè, [/] e hereuèr que ven darrèr [/] tamb era pala en còth [/] que la'n trè occitano (aranés)

Páginas