O Barqueiro

Territorio: 

Mañón, La Coruña [A Coruña], Galicia, España

Tipo de localización: 
Localización puntual

Punto C-1 del Atlas Lingüístico Galego.