"«Montsià en capell, guarda't d'ell»: Els noms dels núvols a la comarca del Montsià", Miquel Àngel PRADILLA CARDONA (ed.), Llengua i Literatura a les comarques de la diòcesi de Tortosa, pp. 179-200.
Author: 
IBÀÑEZ MARTÍ, Pili / Tere IZQUIERDO SALOM / Maite MOYA REVERTÉ
Editorial: 
Onada Edicions
Place of edition: 
Benicarló
Publication date: 
2003
Proverbs
Displaying 1 - 20 of 57 (page 1 of 3)
Proverb In source
Montsià agarrat, gregal dalt lo cap Page:
191
Sub voce:
Núvols agarrats
Núvols en creu, aigua per l'amor de Déu Page:
192
Sub voce:
Núvols en creu
Núvols en creu a la mar, aigua Page:
192
Sub voce:
Núvols en creu
Si la lluna porta galdufa, de cada cent voltes, ne plou una / i, si en porta el sol, de cada cent, noranta-nou Page:
193
Sub voce:
Galdufa
Quan la lluna fa rogle, de cent en plou una, / i quan hi ha rogle de sol, de cent, noranta-nou Page:
194
Sub voce:
Rogle
Quan fa rogle la lluna, de cent no en plou una Page:
194
Sub voce:
Rogle
Quan fa ruedo la lluna, a cada cent, ne plou una Page:
194
Sub voce:
Ruedo
Quan los núvols estan rebitxinats, aigua a grapats Page:
195
Sub voce:
Núvols revitxinats
Quan llampa a la marina, aigua a la vinya Page:
196
Sub voce:
Llampar
Llampa a la marina, ventolina Page:
196
Sub voce:
Llampar
Llampa a la serra, aigua a la terra Page:
196
Sub voce:
Llampar
Llampa pel canal del riu, mestral segur Page:
196
Sub voce:
Llampar
Cel ras i llampant per Mallorca, lo mestral està a la porta Page:
197
Sub voce:
Llampar
Quan llampa pel mig lo cel, aigua segura Page:
197
Sub voce:
Llampar
Si llampa a la marina, cerç a la garriga Page:
197
Sub voce:
Llampar
Quan llampa a la mar, vent de la serra Page:
197
Sub voce:
Llampar
Quan llampa a la mar, aigua a la terra Page:
197
Sub voce:
Llampar
Rellampecs a Cardó, vent i agua no Page:
197
Sub voce:
Rellampec
Sol rogenc, gregal o ponent Page:
198
Sub voce:
Sol roig
Quan trona a Penyíscola, agarra la mula i trisca Page:
198
Sub voce:
Tronar

Pages