Diccionari català-valencià-balear [10 vols.] [también consultable en línea: http://dcvb.iecat.net/]
Author: 
ALCOVER, Antoni M. / Francesc de B. MOLL
Editorial: 
Moll
Place of edition: 
Palma de Mallorca
Publication date: 
1930-1962
Proverbs
Displaying 1 - 20 of 723 (page 1 of 37)
Proverbsort descending In source
A gran seca, gran arremullada Page:
779
Sub voce:
seca
Volume:
IX
A l'abril [/] cada gota en val mil Page:
55
Sub voce:
abril
Proverb number:
a)
Volume:
I
A l'abril [/] no m'en llevo fil; [/] al maig, [/] així me'n vaig Page:
56
Sub voce:
abril
Proverb number:
m)
Volume:
I
A l'estiu, la formiga surt del niu Page:
990
Sub voce:
formiga
Proverb number:
e)
Volume:
V
A la Mare de Déu del Pilar, lo tord ve i l'oroneta se'n va Page:
574
Sub voce:
pilar
Proverb number:
b)
Volume:
VIII
A la plana de Vic [/], nou mesos d'hivern i tres d'infern Page:
536
Sub voce:
hivern
Proverb number:
j)
Volume:
VI

A lluna gitada, mariner en peus

Page:
82
Sub voce:
lluna
Proverb number:
c)
Volume:
VII
A mal any, manta nova Page:
732
Sub voce:
any
Proverb number:
i)
Volume:
I
A Nadal, | capa no en cal; | d'allí en allà, | fred no en farà Page:
687
Sub voce:
Nadal
Proverb number:
u)
Volume:
VII
A Sant Andreu, aigua o neu Page:
745, 672
Sub voce:
neu, Andreu
Proverb number:
j) [neu], b) [Andreu]
Volume:
VII, I
A sant Bernat, | es jac cordat Page:
446, 734
Sub voce:
Bernat, jac
Proverb number:
e) [Bernat]
Volume:
II, VI
A Sant Macià / l'aroneta ve i el tord s'en va Page:
103
Sub voce:
Macià
Proverb number:
b)
Volume:
VII
A Sant Maties, entra el sol a les ombries Page:
980
Sub voce:
sol
Proverb number:
j)
Volume:
IX
A Tots Sants, | capes i mocadors grans Page:
403
Sub voce:
Tots-Sants
Proverb number:
b)
Volume:
X
A Tots Sants, | neu en los alts Page:
745
Sub voce:
neu
Proverb number:
g)
Volume:
VII
A's juriol, | ses egos a s'era | i es bous en es sol Page:
793
Sub voce:
juliol
Proverb number:
o)
Volume:
VI
Abril abrilet, va matar sa mare de fred Page:
44
Sub voce:
fred
Proverb number:
dd)
Volume:
VI
Abril plover i maig ventós | fan l'any ric i profitós Page:
55, 127
Sub voce:
abril, maig
Proverb number:
d) [abril], d) [maig]
Volume:
I, VII
Aigo d'agost | fa mel i most Page:
292, 340
Sub voce:
agost, aigua
Proverb number:
c) [agost], o) [aigua]
Volume:
I
Aigo de maig, | pesta en es bestiars Page:
127
Sub voce:
maig
Proverb number:
h)
Volume:
VII

Pages