Sueste, alcahuete de mareiras
Language or variety: 
Literal translation: 

[Viento del] Sudeste, alcahuete de marejadas

Gloss: 

Anuncia marejada.

Comments: 

En gallego normativo, alcaiote en vez de alcahuete.

Categorization
Sources
Displaying 1 - 1 of 1 (page 1 of 1)
Author Title Edition In source
VÁZQUEZ SACO, Francisco Refraneiro galego e outros materiais de tradición oral [núm. 5 de Cadernos de Fraseoloxía Galega] Editorial:
Xunta de Galicia / Consellería de Educación e Ordenación Universitaria / Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades
Place of edition:
Santiago de Compostela
Publication date:
2003
Page:
497
Proverb number:
12890
Volume:
5