Nubes pra baixo, bon refaixo; nubes pra riba, auga encima
Language or variety: 
Literal translation: 

Nubes para abajo, buen refajo; nubes para arriba, agua encima

Comments: 

Refrán atribuido a un texto manuscrito procedente de Mondoñedo (provincia de Lugo). Con las indicaciones de "abajo" y "arriba" parece que hemos de entender 'sur' y 'norte', respectivamente. Por otra parte, en gallego normativo: bo en vez del dialectalismo bon.

Categorization
Geolocation

Click on the marks to view detailed information about each location

Geographic locations:
Displaying 1 - 1 of 1 (page 1 of 1)
  • Territory:

    Mondoñedo, Lugo, Galicia, Spain.

Sources
Displaying 1 - 1 of 1 (page 1 of 1)
Author Title Edition In source
VÁZQUEZ SACO, Francisco Refraneiro galego e outros materiais de tradición oral [núm. 5 de Cadernos de Fraseoloxía Galega] Editorial:
Xunta de Galicia / Consellería de Educación e Ordenación Universitaria / Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades
Place of edition:
Santiago de Compostela
Publication date:
2003
Page:
616
Proverb number:
16307
Volume:
5