En maio aínda a auga corre tralo arado
Language or variety: 
Literal translation: 

En mayo aún el agua corre detrás del arado

Gloss: 

O informante engade que despois de face-lo maio -labrar e sementar- é bo que chova. (ALGa) [en referencia al testimonio del punto P.9]

Comments: 

Así, en Gippini (1991: 19). El ALGa recoge dos variantes de este refrán: En maio corre a aghua tras do arado, en el punto de encuesta C.41 (lugar y parroquia de Roo, municipio de Noia); y En maio a ághoa atrás do arado, máis ben no principio que no acabo, en P.9 (lugar de Sta. Lucía de Moraña, parroquia de Saiáns, municipio de Moraña).

Categorization
Chronology: 
Meteorology: 
Geolocation

Click on the marks to view detailed information about each location

Geographic locations:
Displaying 1 - 2 of 2 (page 1 of 1)
 • Roo
  Territory:

  Noia, Corunna [A Coruña], Galicia, Spain.

  Point C-41 of the Atlas Lingüístico Galego.

 • Territory:

  Moraña, Pontevedra, Galicia, Spain.

  Point P-9 of the Atlas Lingüístico Galego.

Sources
Displaying 1 - 2 of 2 (page 1 of 1)
Author Title Edition In source
GARCÍA, Constantino / SANTAMARINA, Antón (directores) ALGa = Atlas Lingüístico Galego. Volume IV. Léxico. Tempo atmosférico e cronolóxico Editorial:
Fundación Pedro Barrié de la Maza
Place of edition:
A Coruña
Publication date:
2003
Page:
469
Proverb number:
498, 499
Volume:
IV
GIPPINI ESCODA, Enrique Refraneiro galego (Escolma) Editorial:
Ediciós do Castro
Place of edition:
Sada, A Coruña
Publication date:
1991
Page:
19