Brillen com el sol en migdia, | tres dijous tots els anys: | el de l'Ascensió, el del Corpus, | i el primer, que és Dijous Sant
Language or variety: 
Literal translation: 

Brillan como el sol en [el] mediodía, | tres jueves todos los años: | el de la Ascensión, el del Corpus, | y el primero, que es Jueves Santo

Gloss: 

Segurament aquesta cançó no ha estat mai popular [...]

Comments: 

No es refrán meteorológico. Y aun así, lo recogemos por la popular asociación de estas tres festividades movibles con un sol radiante. Sanchis (1951: 61) remite al Tresor de Griera, que lo recoge sin el primer artículo: Brillen com sol en migdia [...]. Cf. Tres dijous hi ha dintre l'any | que llueixen més que el sol: | Dijous Sant, dia de Corpus | i el dia de l'Ascensió.

Categorization
Sources
Displaying 1 - 2 of 2 (page 1 of 1)
Author Title Edition In source
SANCHIS GUARNER, Manuel Calendari de refranys Editorial:
Barcino
Place of edition:
Barcelona
Publication date:
1951
Page:
61
Proverb number:
7
GRIERA, Antoni Tresor de la llengua, de les tradicions i de la cultura popular catalana (14 vols.) Editorial:
Ediciones Polígrafa
Place of edition:
Barcelona
Publication date:
1966-1970
Page:
163
Sub voce:
Dijous
Volume:
V