Relació de ponents

II Col·loqui
MIRADES DE LA CIÈNCIA SOBRE EL TEMPS
EL CICLE DE L'ANY

Aula Capella de la Facultat de Filologia de la UB
18, 19 i 20 de maig de 2015

 

 • Alfonso Alegre Heitzmann (poeta i assagista): Invierno anunciador.
 • Xosé Afonso Álvarez (Universidad de Alcalá - Centro de Linguística da Universidade de Lisboa): "Marzo marcero, o tan frío como enero, o tan falso como febrero" - El retrato de los meses en los refranes románicos.
 • Meritxell Blasco Orellana (professora de Filologia Semítica de la UB): Màgia i supersticions en el cicle de l'any jueu en el món sefardita.
 • Trinitat Cambras Riu (professora de Fisiologia de la UB, especialista en Cronobiologia): La mesura dels canvis de llum al llarg de l'any: un senyal per al rellotge intern.
 • Montserrat Camps Gaset (professora de Filologia Grega de la UB): El curs de l’any i la vida humana a la Grècia antiga.
 • Daniel Closa (investigador del CSIC, Institut d'Investigacions Biomèdiques de Barcelona): El ritme de les estacions, el ritme de la vida.
 • Francesc Colom (professor de Medicina de la UB): Estacionalitat en el trastorn psiquiàtric: llegenda o realitat?
 • Joan Fonollosa (professor d’Organització d’Empreses a la UAB i la UPC, consultor d’empreses): El temps cíclic: regularitat i atzar en l’esdevenir.
 • J. Ramón Magdalena Nom de Déu (professor de Filologia Semítica de la UB): El ciclo del año en el calendario hebraico.
 • Javier Martín Vide (professor de Geografia Física de la UB, climatòleg): Un rompecabezas climático: los regímenes pluviométricos estacionales en España.
 • Jordi Mas López (professor de Llengua i Literatura Japonesa al Departament de Traducció, d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental a la Universitat Autònoma de Barcelona): L'estacionalitat en la poesia clàssica japonesa.
 • Ramon Pascual (Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona): Les evolucions del calendari.
 • Matteo Rivoira (investigador de la Universitat de Torí, redactor de l'Atlante Linguistico Italiano): Il ciclo dell'anno nei proverbi calendariali d'Italia: tra scienza e credenza popolari.
 • Jordi Sargatal (ornitòleg): El pas dels ocells segons el temps i el país.
 • Joan Vallès et alii (grup de recerca d’Etnobotànica de la UB): A la natura, als horts i als mercats. Un calendari vegetal.