Organitzadors

José Enrique Gargallo (Departament de Filologia Romànica, Universitat de Barcelona)

Col·laboradors:

  • Aitor Carrera (Universitat de Lleida / Càtedra d'Estudis Occitans)
  • Maria-Reina Bastardas (Departament de Filologia Romànica, Universitat de Barcelona)
  • Joan Fontana (Departament de Filologia Romànica, Universitat de Barcelona)
  • Antonio Torres (Departament de Filologia Hispànica, Universitat de Barcelona)

Projecte ParemioRom (FFI2011-24032)