Quand lou pèch porto capichou, [/] Avèn de plèjo pauc o prou
Llengua o varietat: 
Traducció Literal: 

Cuando el pico lleva capuchón, [/] Tenemos lluvia, poco o mucho [poca o mucha]

Comentaris: 

En grafía normativa: Quand lo puèg pòrta capuchon, [/] Avèn de pluèja pauc o pro. A pesar de que el refrán no lleva ninguna etiqueta lingüística, la variante capichou se recoge en el artículo como propia del narbonés. Otros elementos lingüísticos reafirman el origen languedociano del refrán.

[tipo léxico "capucha"]

Categorització
Fonts
Mostrant 1 - 1 de 1 (pàgina 1 de 1)
Autor Títol Edició A la font
MISTRAL, Frédéric Lou Tresor dóu Felibrige ou Dictionnaire Provençal-Français [2 vols.] Editorial:
Édition du centenaire sous la direction de V. Tuby, Slatkine, Édition de l’Unicorne
Lloc d'edició:
Genève – Paris
Data de publicació:
1979 [1878-1886]
Pàgina:
460
Sub voce:
capouchoun
Volum:
I